Algemene voorwaarden

Acceptatie van voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling erkent de klant dat hij deze algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en verklaart ze uitdrukkelijk zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Artisans Bubbles en haar klant, waarbij beide partijen verklaren deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden in elk ander document, behalve de vooraf overeengekomen afwijking, uitdrukkelijk geschreven en ondertekend door de twee delen.