Wettelijke kennisgeving

Algemene voorwaarden

Object

Deze voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen "Artisans Bubbles" (DCM Services sprl, gelegen aan de Gustave Latinislaan 80 te 1030 Brussel, België geregistreerd onder het nummer RPR Brussel BTW BE 0879 425 556 - met als activiteit via zijn teken / handelsmerk Artisans Bubbles, de verkoop van wijnen, aanverwante producten, accessoires en bijbehorende services) en individuen of bedrijven rechtstreeks of online via internet.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van de verkoopsite, inclusief inclusief merken, logo's, ontwerpen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, etc. worden beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Artisans Bubbles / DCM Services of zijn partners (gebruik met hun toestemming).

Elk gebruik van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook is verboden. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artisans Bubbles / DCM Services. Elke schending van deze intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot civiele en strafrechtelijke procedures.

Acceptatie van de voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling kan de klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en accepteert deze uitdrukkelijk zonder voorbehoud. Deze verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Artisans Bubbles en haar klant, waarbij beide partijen verklaren deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden in elk ander document, behalve de vooraf overeengekomen afwijking, uitdrukkelijk geschreven en ondertekend door de twee delen.

Prijs u>

Op de Artisans Bubbles / DCM Services-website worden prijzen altijd uitgedrukt in euro per fles / eenheid, inclusief btw en belastingen, maar exclusief verzend- of transportkosten (af fabriek).

Zal het onderwerp zijn van een aanbieding die kan worden uitgedrukt in andere eenheden, waaronder dozen, cadeaubonnen, proefpakketten, proefpakketten of abonnementen, reizen, kelderbezoeken , etc.

Artisans Bubbles / DCM Services kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een voorraadtekort van welke oorsprong dan ook. .

Tenzij anders aangegeven, zijn de opgegeven prijzen voor een fles van 0,75 liter.

De prijzen of promoties die op onze site worden gepubliceerd, zijn alleen geldig op het moment van publicatie op de site, onder voorbehoud van van elke wijziging en zolang de voorraad strekt.

Artisans Bubbles / DCM Services behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen of om correcties aan te brengen op haar site, haar ns notice.

In het geval dat uw bestelling wordt uitgevoerd, profiteert u van de aanvraagprijs en wordt deze goedgekeurd op het moment van registratie ervan.

Alleen elementen die niet geen deel uitmaken van de basisprijs van Artisans Bubbles kan leiden tot een prijswijziging. Deze elementen zijn in wezen belastingen (btw, belastingen op producten, verpakking, transport, accijnzen, ...).

Aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Indien een artikel onverhoopt niet op voorraad is, zal Artisans Bubbles / DCM Services bij Artisans Bubbles / DMC Services en haar leveranciers contact opnemen met de desbetreffende klant (en) en een alternatief bieden. In dit geval heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren. De klant of Artisans Bubbles / DCM Services kunnen geen vergoeding eisen.

Verzendkosten

hop_policy - body

Behalve promotie en expliciete overeenkomst, is transport de verantwoordelijkheid van de klant.

Artisans Bubbles / DCM Services kan, indien nodig, haar klanten de diensten aanbieden van gerenommeerde vervoerders, zoals UPS, DHL, La Poste of ... De keuze van de vervoerder is de verantwoordelijkheid van de klant. Als het via Artisans Bubbles / DCM Services is, wordt het transport een aparte regel op de factuur.

Betaling

We willen om het betalingsproces zo eenvoudig mogelijk te maken en daarom vragen we dat het wordt uitgevoerd op het moment van de bestelling om het te valideren.

We verwachten dat de meeste klanten de PayPal-services die de facto standaard zijn voor winkelen op internet.

De bankgegevens die de klant verstrekt tijdens transacties met betrekking tot een online aankoop, worden niet opgeslagen door Artisans Bubbles en zijn daarom onzichtbaar voor de klant. 'onderneming. De bankgegevens die aan een online aankoop zijn gekoppeld, worden gecodeerd en beheerd door de betalingsorganisaties die door de klant zijn gekozen op het moment van betaling, bijvoorbeeld PayPal. De betalingsprocedures van Artisans Bubbles worden onder meer gedelegeerd aan het zeer veilige betalingsplatform PayPal. Als experts in veilige betaling garanderen deze verschillende bedrijven dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Artisans Bubbles beschikt niet over de bankgegevens van haar klanten als de betalingen "online" zijn uitgevoerd. Het SSL-coderingsprotocol wordt het meest gebruikt, zoals voor 80% van de betalingsplatforms op het internet.

Daarna zullen andere betalingsmethoden worden ingesteld voor reageer op het verzoek.


In geval van verwijdering kan betaling worden gedaan op onze kantoren. De goederen worden alleen geleverd als de totale betaling is uitgevoerd en verifieerbaar is.

We behouden ons het recht voor om een ​​vooruitbetaling te eisen voor ongebruikelijke bestellingen.

Eigendom

De goederen blijven eigendom van Artisans Bubbles / DCM Services tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag. Het risico van verlies en bederf gaat over op de klant wanneer de goederen "ex-works" de site van Artisans Bubbles / DCM Services verlaten.

Levering < / u>

Levering vindt normaal gesproken plaats binnen 14 dagen na ontvangst van een volledige en correcte bestelling, tenzij anders aangegeven op de site of op de orderbevestiging, en tenzij bestelling / reservering van wijnen speciaal.

De klant is altijd verplicht om de bestelling na ontvangst te controleren (aantal ontvangen pakketten, staat, etc.) voordat hij tekent voor ontvangst. Indien nodig zal de klant de nodige schriftelijke opmerkingen aan de transporteur maken.

In het geval van een probleem tijdens transport of levering, of in geval van late levering, kan Artisans Bubbles / DCM Services niet worden verantwoordelijk gehouden voor schade in verband met het leveringsprobleem.

Als uw bestelling niet geheel of gedeeltelijk op voorraad is en we u niet op de hoogte hebben gesteld toen deze werd bevestigd, Artisans Bubbles / DCM Services neemt contact met u op om uw bestelling bij u te bekijken, u, voor zover mogelijk, een alternatief aan te bieden of eventueel uw bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren (alleen als het artikel niet op voorraad is). P >

Wanneer onze producten door derden worden geleverd, reizen de goederen altijd op risico van de ontvanger. Leveringen vinden plaats op het afleveradres dat door de klant op zijn bestelformulier is aangegeven en in de bevestiging is opgenomen.

Bij het bestellen of in reactie op de orderbevestiging kan de klant zijn wensen met betrekking tot de datum en tijd van levering van zijn bestelling. Artisans Bubbles / DCM Services en de gekozen vervoerder zullen proberen aan dit verzoek te voldoen. De klant kan ze niet tegenhouden als het verzoek niet wordt ingewilligd.

Herroepingsrecht / teruggave

De koper heeft een periode van veertien (14) kalenderdagen om Artisans Bubbles / DCM Services te informeren dat hij afstand doet van zijn aankoop, hetzij dat hij deze bestelling niet meer wenst, hetzij dat de bestelde en / of geleverde producten, en mits de verpakking intact is en op geen enkele wijze is geopend, niet aan zijn verwachtingen voldoet .

De koper zal, na contact en overeenstemming met Artisans Bubbles / DCM Services, de goederen op zijn kosten en perfect verpakt, binnen veertien (14) dagen terugsturen naar het volgende adres, Artisans Bubbles / DCM Services. , Gustave Latinislaan 80, 1030 Brussel, België.

Er wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:

 • De klant heeft contact opgenomen met de klantenservice klanten per e-mail, info@artisansbubbles.com . Er wordt hem een ​​RMA gestuurd.
 • Alleen ongeopende dozen in de originele verpakking en intacte flessen in hun originele verpakking worden in ruil geaccepteerd.
 • Flessen met smaak cork zal worden onderworpen aan een specifieke terugkeerprocedure met mogelijke verplaatsing van een personeelslid van Artisans Bubbles / DCM Services. Ze zullen een controle / expertise ondergaan door de wijnboerenleverancier en een mogelijk expertisebureau.

Zal in deze context niet worden uitgewisseld:

 • De flessen die meer zouden zijn slechts licht beschadigd.
 • Flessen waarvoor de originele kurk niet geleverd kan worden.
 • Wijnen die "ziek" zijn door te lange opslag of op een ongeschikte plaats (bijvoorbeeld 5 jaar of langer, bij hete temperaturen, locatie met sterke geuren)
 • Wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (verticaal opgeslagen in een te droge of te hete opslagplaats) < / li>
 • Wijnen die niet zijn gekocht bij Artisans Bubbles / DCM Services

 • De klant zorgt voor de RMA en een kopie van zijn bestelling of factuur vergezeld van de afleverbon van de transporteur.
 • Artisans Bubbles / DCM Services kan, indien nodig, het serie- of lotnummer van de geretourneerde artikelen controleren
 • Het transport van ret Tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen, worden onze kosten in rekening gebracht bij de klant.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, krijgt de klant binnen 30 dagen na ontvangst en controle van de goederen geretourneerd door een overschrijving op de door de klant opgegeven bankrekening of op de bankrekening gebruikt tijdens de eerste betaling. De gefactureerde verzendkosten blijven verschuldigd.

Bescherming van minderjarigen

Artisans Bubbles / DCM Services verkoopt geen alcohol aan minderjarigen, c. tot d. mensen onder de 18. Door het bestellen van alcoholische dranken bij Artisans Bubbles / DCM Services, rechtstreeks of op zijn website, verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en dat u meerderjarig bent.

Met het accepteren van deze algemene voorwaarden, de klant verklaart dat hij / zij ouder is dan 18 jaar.

Overmacht

In geval van overmacht (oorlog, staking, uitsluiting, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen aan vervoerders en anderen, enz.), Artisans Bubbles / DCM Services kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Er kan geen vergoeding of reparatie van hem worden geëist, ongeacht de schade.

Beperking van aansprakelijkheid

In het geval van overmacht (oorlog, staking, lock-out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen aan vervoerders en anderen, enz.), Kan Artisans Bubbles / DCM Services niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat het niet kan voldoen haar verplichtingen. Er kan geen schadevergoeding of reparatie worden geëist, ongeacht de schade.

Beperking van aansprakelijkheid

Informatie, prijzen, afbeeldingen of foto's op de site zijn alleen ter informatie, niet contractueel.

De klant wordt daarom altijd uitgenodigd om regelmatig de site te controleren op de laatste versie van onze algemene voorwaarden en onze prijzen. De foto's van de flessen en producten, evenals hun labels kunnen afwijken van de werkelijke elementen.

Artisans Bubbles / DCM Services aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onjuiste of gewijzigde informatie of voor handelingen uitgevoerd door derden.

Juridische informatie

Elke situatie, die niet in aanmerking zou worden genomen door deze speciaal opgestelde algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de bepalingen Toepasselijke Belgische wetgeving.

In geval van een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken van Brussel bevoegd om dit op te lossen.

Bescherming van de vertrouwelijkheid < / u>

Artisans Bubbles / DCM Services garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Door een persoonlijk account te openen, geef je ons toestemming om bepaalde gegevens te bewaren.

Artisans Bubbles / DCM Services garandeert dat de informatie die je verstrekt volledig wordt behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake bescherming van privacy. In overeenstemming met deze wet heeft u het recht om op elk moment en kosteloos uw gegevens in te zien en te corrigeren. Stuur gewoon een e-mail naar info@artisansbubbles.com of door in te loggen op www.artisansbubbles.com .

De klant erkent uitdrukkelijk dat het door hem opgegeven e-mailadres geldig is en kan worden gebruikt als het adres waarnaar correspondentie of legitieme elektronische communicatie tussen hem en Artisans Bubbles / DCM Services kan worden verzonden. Deze correspondentie heeft de juridische kracht van documentair bewijs.

De klant wordt geadviseerd om regelmatig zijn e-mailadres te controleren op nieuwe berichten.

De informatie die we vragen u bij uw inschrijving of bij het plaatsen van een bestelling, om u een optimale service te kunnen bieden. Met deze gegevens kunnen we uw bestellingen snel en nauwkeurig verwerken.

De gebruiker kan vrijelijk bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Dit verzoek wordt uitdrukkelijk gedaan aan Artisans Bubbles / DCM Services via e-mail: info@artisansbubbles.com.

Persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met andere bedrijven, behalve aan onderaannemers voor de uitvoering van de gevraagde dienst, bijvoorbeeld de berichtendienst die verantwoordelijk is voor de levering van uw bestelling.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gecommuniceerd, gedeeld, verkocht of overgedragen aan derden.

>

Artisans Bubbles / DCM Services kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals het type browser of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarvan u komt op de Artisans Bubbles / DCM Services-site of via welke u vertrekt. Hierdoor kan de site continu worden geoptimaliseerd voor alle bezoekers.